Kriis on pannud uudse külalisjuhtimise teenuse Eestis laialdaselt levima.

Kriis on pannud uudse külalisjuhtimise teenuse Eestis laialdaselt levima.

Artikkel ilmus Delfis 05.04.2021

Seitse peamist põhjust, miks Eesti ettevõtted uudset külalisjuhi töövormi üha enam eelistavad
 • Võimalus kaasata ettevõttesse oma ala eksperte.
 • Organisatsiooni uute ideede ja n-ö värske vaatenurga toomine.
 • Puuduva töötaja (näiteks lapsehoolduspuhkuse ajal) kiire asendamine.
 • Kokkuhoid püsi- ja tööjõukuludelt, sest külalisjuht tuleb ettevõttesse teenuse pakkujana kindla projekti elluviimiseks ning täpselt määratletud ajaperioodiks.
 • Projekti/töö tulemuslikkuse parandamine, sest külalisjuhi töö on täpsete mõõdikutega määratletud.
 • Vajaliku tööjõu kiire ja paindlik tagamine, kuna külalisjuht saab tulla ettevõttele appi lühikese etteteatamisajaga ning lahendada paindlikult erinevad kitsaskohad.
 • Väheneb vajadus kasutada agentuure ja konsultante. Külalisjuht töötab koos ettevõtte meeskonnaga ja võtab vastutuse, et loodud plaanid ka reaalselt ellu viidaks.

Külalisjuht OÜ asutajad Liina Kähri ja Liina Kukk soovivad julgustada Eesti ettevõtete juhte kasutama sellist uut lähenemist. Viimase kahe aasta jooksul, on nad töötanud paljude ettevõtetega ja näevad, et ettevõtete juhtidel tekib ka endil uus hingamine, kuna nad on saanud kiirelt lahendusi olukordadele, mis aeglustavad firma arengut.

 

Värbamistarkvara ettevõtte Recrur looja ja tegevjuhi Marit Alaväli sõnul otsisid nad meeskonda turundusabi, kes suudaks kiiresti nende ärist aru saada, näha ettevõtte väljakutseid turunduses ja müügis ning seeläbi olla avatud lahenduse pakkuja ja läbiviija. „Külalisjuht OÜ on pakkunud kõike seda: aidanud leida fookust, taganud kiire ja paindliku teenuse, initsiatiivikust mitte ainult turunduses, vaid ka üldjuhtimises, ning tulemustele orienteeritust,“ kiidab Marit Alaväli külalisjuhi teenuse paindlikkust ja professionaalsust.

Väga tihti küsivad ettevõtete juhid, miks nende turundus ei tööta

Kuna iga ettevõte ja selle valdkond on ainulaadne, siis on Külalisjuht OÜ esmaseks ülesandeks teha selgeks, millise ettevõttega on tegu, mis on tema visioon ja eesmärgid, kuhupoole püüeldakse ning milliseid teenuseid vajatakse. Kui fookuses on turundustegevused, siis esmalt analüüsitakse olemasolevat olukorda ning koostatakse turundusaudit, mis sisaldab parandusettepanekuid ja välist vaadet, mille alusel pannakse paika edasine turundusplaan koos eelarvete, ajakavade, turunduskanalite, vastutajate ja mõõdikutega.

 

Kaire Rebane, Leinonen OÜ tegevjuht: „Olen siiralt õnnelik koostöö üle Liinaga. Tema positiivse eluhoiaku taga on lahedad mõtted, head ideed, kiire tegutsemine, meeldiv suhtlemine. Kõik sujub väga hästi – Liina on oma teadmiste ja oskustega tõeline professionaal. Külalisjuht OÜ on aidanud Leinoneni sotsiaalmeedia avarustesse – avastame ja lendame koos edasi!“

Mis vahe on külalisjuhil ja konsultandil?

Konsultant annab ettevõttele nõu, pakkudes oma kompetentsidest lähtuvalt välja parima lahenduse ja pärast seda konsultant lahkub. Külalisjuht aga seevastu toob ettevõttesse kogemusi ja oskusi, mis on ettevõttes endas puudu, pakub välja lahendusi, viib need koos ettevõtte meeskonnaga ellu ja võtab vastutuse kokkulepitud töö eest. Siinkohal on väga oluline täpselt määratleda, mis ülesandeid külalisjuht lahendama peab ja mis oleks tema töö mõõdikud, et töö lõppedes ka tulemusi hinnata.

Selleks, et oma äri külalisjuhi teenuse abiga kasvatada, on vaja astuda viis lihtsat sammu
 • Sõnastada ülesanne – on väga oluline, et külalisjuhile sõnastatakse täpne ülesanne või probleem ja samuti tulemus, milleni soovitakse jõuda.
 • Sõlmida koostööleping – lepitakse kokku tingimustes ja määratletakse eesmärgid ning tähtaeg.
 • Kuulata ära lahenduste ettepanekud – külalisjuht kaardistab koos juhtkonnaga ettevõtte olukorra. Auditi tulemusena esitab külalisjuht üksikasjaliku ettepaneku tegevuste elluviimiseks koos kindlate mõõdikutega, mis vastavad sätestatud eesmärkidele.
 • Elluviimine – külalisjuht juhib protsessi või projekti, jälgib selle kulgu ja annab kliendile perioodiliselt tagasisidet.
 • Kokkuvõte ja lõpetamine – külalisjuht vastutab seatud ülesannete täitmise, projekti õnnestumise, teadmiste edasi andmise ja kliendi rahulolu eest.

Tutvu lähemalt külalisjuhi teenustega siin: kylalikylalisjuht.ee/teenused

Liina Kähri: Külalisjuht aitab teha kiireid ja paindlikke juhtimisampse.